Автоломбард: (067) 637-76-76           Горячая линия: (067) 520-75-11

Отчетность компании

2012 рік

1. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2012 рік

2. Баланс на 31 грудня 2012 року

3. Звіт про власний капітал за 2012 рік

4. Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

5. Звіт про фінансові результати за 2012 рік

6. Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

7. Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік

 

2013 рік

1. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2013 рік

2. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

3. Звіт про фінансові результати (Звіт про совокупний дохід)

4. Звіт про рух грошових коштів

5. Звіт про власний капітал

6. Примітки до фінансової звітності

 

2014 рік

1. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2014 рік

2. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

3. Звіт про фінансові результати (Звіт про совокупний дохід)

4. Звіт про рух грошових коштів

5. Звіт про власний капітал

6. Примітки до фінансової звітності

 

2015 рік

1.Звіт про власний капітал

2.Баланс (звіт про фінансовий стан)

3.Звіт про рух грошових коштів

4.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

5.Примітки до фінансовой звітності

 

2016 рік

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про совокупний дохід)

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Звіт про власний капітал

5. Примітки до фінансової звітності